Sách yêu thích

Tôi luôn thích đọc sách. Tôi đọc bất cứ khi nào có thể bởi vì sách giúp tôi hiểu hơn về bản thân và thế giới. Giải pháp cho mọi vấn đề đều đã được in thành sách, kinh nghiệm của thế hệ đi trước sẽ giúp chúng ta tránh khỏi những sai lầm không đáng có.

“Cuộc đời chúng ta thay đổi theo hai cách: Qua những người chúng ta gặp và qua những sách hay ta đọc.” – Harvey Mackay

Có những sách tôi thường đọc đi, đọc lại mỗi ngày. Khi bạn đọc một sách hay lần thứ hai, không phải bạn sẽ thấy những điều bạn đã không thấy trong lần đọc đầu tiên, mà bạn thấy những điều diễn ra trong tâm tư bạn mà trước đây không hề có. Một sự lặp lại thông tin liên tục sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng của bạn và điều đó sẽ giúp bạn từng bước thay đổi.

Khi đọc xong một sách hay, tôi thường viết về nó. Tôi thích chia sẻ với mọi người về những sách đã đọc và nhận được sách gợi ý từ những người khác.